Raju Prasad Kadel

Chairman

GOPAL BAZAGAI

Corporate Chief

Giri Raj Ghimire

General Manager

Suresh Kanaujiya

Asst. General Manager

CA Madan Bikram Shah

Finance Head

Gambhir Shyam Amatya

Bikash Bhujel

Nabin Pandey

Rashila Shrestha

Admin Officer

Shova Chaulagain

Uddav Gotame

Rupak Ghimire

Sr. Accountant

CA Madan Bikram Shah

Finance Head

Rashila Shrestha

Admin Officer

Dipesh Hang Subba

Asst. Marketing Manager

Anmol Shrestha

Marketing Officer

Nisha Shahi

Marketing Officer

Sujan Sanjel

Marketing Officer

Pramod Kumar Khadka

Marketing Officer

Anoj Basnet

Marketing Officer

Purusottam P Adhikari

Senior Engineer

Shanta Maharjan

Sr. Supervisor

Sunil Selalik

Sr. Site Engineer

Bishnu Prasad Kadel

Technical Head

Saurav Shrestha

Site Engineer

Udit Narayan Mahato

Site Engineer

Prakash Neupane

Civil Engineer

Pancha Raj Maharjan

Field Supervisor

Bimal Humagai

Heavy Equipment Technician

Udvash Puri

Architect

Y.A. Engineering Consultancy

Creative Design Architects Pvt. Ltd